bankrekening

bankrekening
{{bankrekening}}{{/term}}
bank account 〈ook bedrag op zo'n rekening〉
voorbeelden:
1   een bankrekening openen bij een bank open an account with a bank
     geld op een bankrekening hebben have money in a bank account

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”